SMERTEKLINIKKEN

Snarveier til linkene:

Hovedsiden

GRATIS måling

Smertene forsvant

Priser

Utsagn fra tidligere pasienter

Magnetterapi virker stimulerende

Slik virker magnetterapi

Fremtidsrettet  behandling

Om «røykebein»

Hjelp mot symtomer

Ektreme tilfeller

Gavekort

 

 

                  

En enkel helseinvestering kan forandre livet ditt. Mål blodsirkulasjonen i ankel 

og arm hos oss.

HVORDAN VIRKER BEHANDLINGEN?

- virker v.h.a. Thai-massasje kombinert med magnetisme. Disse påvirker 

ionevandringen i molekylene i blodet, noe som tilfører blodcellene energi og 

forsterker blodgjennomstrømningen i armer og bein, og avlaster hjertet.

- Kan gi blodårene tilbake sin opprinnelige elastisitet og fleksibilitet, 

og har dermed en varig effekt på blodsirkulasjonen.

HVA GJØR BEHANDLINGEN?

-øker sirkulasjons-hastigheten i blodårene

- Øker oksygenopptaket i cellene

- øker temperaturen i armer og bein

- kan motvirke forkalkning i blodårene.

- gir virkning på dypereliggende vev, ikke bare på overflatehuden.

- behandlingen har større effekt jo større problemene er.

 

Behandlingen er smertefri, uten bivirkninger og uten skaderisiko.

 

Magnetfeltterapi skal være en av verdens aller eldste behandlingsformer.  

Allerede flere år før var tidsregning, ble magnetiske steiner brukt til å

behandle sykdommer.

 

I 1790 ble det første dokumenterte forsøket gjort, da mente amerikaneren

Joh Haigarth å bevise at man kan oppnå opptil 80 prosent smertedemping ved

bruk av permanent magnetisme. Alle organismer er bygget opp av celler

som fungerer ved elektrisk ladede partikler. Hver celle er som en liten

radiostasjon, de både mottar og sender radiobølger, det vi kaller

elektromagnetisk energi. Dermed, mener magnetfeltterapeutene. kan man

også påvirke cellene med magnetiske svingninger fra et magnetterapi-

apparat.

 

I områder som er rammet av sykdom har mange partikler mistet sine

elektriske ladninger og stoffskiftet i cellene er nedsatt. Surstoff og

næringstransport til cellene blir redusert og samler seg opp med

avfallsstoffer. Behandling med magnetfeltterapi påvirker cellene og

partiklene blir ladet opp igjen. Blodårene utvides, stramningsmotstanden

nedsattes og blodsirkulasjonen øker. Dette igjen fører til økt stoffskifte i

cellene og økt opptak av surstoff - noe som igjen fører til reduksjon i

avfallsstoffene.

 

Magnetfeltterapi påvirker og stimulerer kroppens egen evne til å helbrede,

mener magnetfelt-terapeutene. Enten du er trøtt, utbrent, lider av dårlig rygg

eller hodepine. Magnetterapi kan være det som skal til for at plagene forsvinner.

 

Disse skal unngå magnetterapi:

Behandlingsmetoden magnetterapi skal ikke prøves på gravide, folk

med hjertestarter eller amalgamforgiftede. 

 

 

 

 

 

Tilbake