SMERTEKLINIKKEN

Snarveier til linkene:

Hovedsiden

GRATIS måling

Smertene forsvant

Priser

Utsagn fra tidligere pasienter

Magnetterapi virker stimulerende

Slik virker magnetterapi

Fremtidsrettet  behandling

Om «røykebein»

Hjelp mot symtomer

Ektreme tilfeller

Gavekort

 

 

 

 

Magnetterapi brukes på sykehus i Tyskland, Italia, Østerrike og Japan. 

Om noen år vil det være vanlig behandling på norske sykehus, 

mener Dr. Bjørn Øverbye.

 

Han er lege ved Arendal  Helsesenter, doktor akupunktur og en av landets

fremste eksperter på magnetterapi.  Øverbye har samlet et stort bibliotek 

om emnet gjennom 25 års forskning. Han har gitt ut sin egen bok: 

«Frisk med magneter». Han er utdannet både i fysikk og er norsk lege 

og internasjonal foredragsholder. Et kapittel i boken handler om folk 

som er helbredet for kreft etter behandling i magnettrommel.

 

Ifølge Øverbye ble den mest revolusjonerende forskningen på

kreftgåtens mysterium utført av den østtyske legen og vitenskapsmannen 

Paul Gerhard Seger i perioden 1936-1980. Professor Seger og 

hans medarbeidere mente å kunne påvise at svaret på kreftgåten 

ikke ligger i arvestoffet, men i cellenes energiomsetning.  

Budskapet var dette: Har celler god energiutvinning, kan de selv 

reparere sine skadede arvestoffer, forteller Øverbye.

 

Segers oppdagelser førte til at magnetterapi i enkelte kretser ble

tatt i bruk i kreftbehandlingen. Magnetterapi øsker cellenes evne til å 

utvikle mer energi, sier Øverbye og presiserer:  

Du skulle tro  at kreftcellene blir enda mer aggressive når de 

blir «stresset»,  men det er det motsatte som skjer

Kreftceller blir normale under påvirkning av magnetterapi. 

Øverbye brevvekslet med Seger i flere år. I brevene uttrykte han 

fortvilelse over at mange ikke ville høre på ham. Sammen med andre metoder, 

som inntak av mineraler og vitaminer, mente han at magnetterapi 

kunne helbrede kreft.  

I mange land brukes magnetterapi medisinsk, blant annet for å 

bedre blodsirkulasjon og behandle revmatisme, svimmelhet og forstoppelse.

 

Tyskerne har lenge brukt magnetterapi i idrettsmedisinen. Det 

anerkjente hjertesykehuset Loma Linda i San Diego, California, 

benytter seg også av denne behandlingsformen, sier Øverbye.

 

De lærde strides

I en undersøkelse publisert i «Tidsskrift for Den norske Lægeforening» 

i mars 2003, går det fram at kreftpasienter som forsøker alternativ behandling, 

har 30 % høyere dødsrisiko enn pasienter som utelukkende holder seg til 

tradisjonell behandling. Healing, homeopati, urter og akupunktur er blant de 

alternative behandlingsmetodene som er nevnt i forskningsrapporten.

Lege og homeopat Bernt Rognlien og Nils-Erik Volden, leder i 

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, har sterkt kritisert forskningsarbeidet.

 

Brukt i oldtiden

Allerede for flere tusen år siden ble magnetiske steiner brukt som medisin 

og lagt på smertefulle områder på kroppen. I Egypt og Kina var dette utbredt 

behandlingsform i oldtiden. Den greske legen Plinius (år 40 e. Kr.) behandlet 

blærelidelser, kvinnesykdommer og vanlige sår med magnetsteiner.

På 1780-tallet kom magnetterapi i miskreditt i Europa etter at en fransk 

kommisjon konkluderte med at «magnetisme manglet vitenskapelig grunnlag».

Romforskningen førte til at amerikanerne og russerne på 1960 og 70-tallet 

bevilget store ressurser til magnetfeltforskning. Da ble det også konstruert 

magnetfeltapparater til behandling av sykdom. 

 

 

 

Tilbake